Kapat

MENÜ

Menü

İbn Kayyım El-Cevziyye

( d. 29 Ocak 1292 - ö. 16 Eylül 1350 ), Öğrenim hayatına babasından aldığı derslerle başlayan İbn Kayyim El Cezviyye, Dımaşk’ta dünyaya geldi. Yaşadığı dönemde tefsir ve fıkıh üzerine çalışmalar yaptı. Hocası İbn Teymiyye’nin izinden giderek Hanbeli mezhebine uygun olarak eserlerini kaleme aldı. Kitaplarında adalet ve toplum yararı niyetine dini, içtimai ıslah çalışmalarında bulundu. Kendisinden sonra gelen Mevdudi, Muhammed Abduh gibi isimleri etkilemiştir. Zadu'l Mead, Tıbbu’n Nebevi, Nefis Terbiyesi, Kur’an ve Sünnete Göre Çocuk Ahkamı gibi kitapları en çok bilinen eserler arasındadır.

1 ürün listelendi.