Kapat

MENÜ

Menü

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

Gümüşhane’de doğdu (1968). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa kül tesi’nden mezun oldu (1989). Yüksek lisans tezini Hint-Alt kıtasındaki modernist hareketlerle ilgili olarak
yaptı. Bu çerçevede İngiltere’de, School of Oriental and African Studies’de (SOAS) çalıştı. Doktorasını Nesefî ve İslam
Filozoflarında Allah-Âlem İlişkisiadıyla verdi. Öğretim üyesi
değişimi programıçerçevesinde Gregoryan Üniversitesi’nde
(Roma) (2000-2001); Georgetown Üniversitesi’nde (Washington, DC) misafir öğretim üyesi olarak çalıştı(2003-2004). Profesör oldu (2005). Fulbright’la Birmingham
Southern College’da öğretim üyesi olarak çalıştı(2007-2008). İngilizce İlahiyat bölüm başkanlığıyaptı(2010-2012). UluslararasıTürk-Kazak Üniversitesi’nde (Kazakistan) ders verdi (2013). Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde lisans üstü dersler vermektedir (2014).
TOBB ETÜ’de Siyaset Bilimi Bölümü’nde dersler vermektedir. Fulbright Türkiye Seçici Komisyon üyesidir. İnternet üzerinden yayın yapan Kelam AraştırmalarıDergisi’nin
başeditörlüğünü yapmaktadır (www.kelam.org/dergi).
Hâlen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalıbaşkanıdır. Yayımlanmışkitapları şunlardır: Din,
Birey ve Toplum(1997), Seyyid Ahmed Han ve Entelektüel Modernizmi(1997), Nesefî ve İslam Filozoflarında AllahÂlem İlişkisi(1997), Sosyal Teoloji: İnsanın Yeryüzü Serüveni
(1999), İnsan HaklarıEğitimi, (2000), Varlık ve Bilgi: Aydınlanmanın Keşif Araçları(2008), Maturidi’nin Düşünce Dünyası(ed., 2011), Allah Tabiat ve Tarih (2016), Sarp Yoku-şun Eteğinde İnsan(2016), ÇağdaşDünyada Din ve Dindarlar(2016), Kimliksiz Hakikatler(2016), Adem’den Öncesine
Dönüş (2016) ve Dini Anlama Kılavuzu (2017)

2 ürün listelendi.
www.kitapyurdu.com'a git.